Tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam giảm 24,2%

Tổng cục Hải quan cho biết, giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa của nước ta trong nửa đầu tháng 8 đã giảm so với cuối tháng 7. Mặc dù, giá trị xuất nhập khẩu giảm nhẹ nhưng lại đưa giá trị xuất nhập khẩu từ đầu năm đến hết nửa đầu tháng 8 tăng gần 29% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, nửa đầu tháng 7, xuất khẩu giảm nhẹ ở các mặt hàng điện tử. Cụ thể, linh kiện điện tử giảm hơn 28%. Máy tính và các sản phẩm điện tử giảm 28.7%. Các mặt hàng giày dép, sắt thép cũng giảm tương ứng là 12,7 và 21.6%.

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm

trị giá xuất nhập khẩu
Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam giảm

Theo số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2021 (từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2021) đạt 24,1 tỷ USD, giảm 18,1% (tương ứng giảm 5,31 tỷ USD) so với nửa cuối tháng 7/2021. Kết quả đạt được trong nửa đầu tháng 8/2021 đã đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước từ đầu năm đến hết ngày 15/8 đạt 399,27 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Trong đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 275,82 tỷ USD, tăng 32,3% (tương ứng tăng tới 67,31 tỷ USD). Doanh nghiệp trong nước là 123,45 tỷ USD, tăng 21,1% (tương ứng tăng 21,52 tỷ USD). Theo tính toán của Tổng cục Hải quan, trong nửa đầu tháng 8/2021, cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt 1,36 tỷ USD. Tính từ đầu năm đến hết ngày 15/8, nước ta nhập siêu 3,88 tỷ USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2021 đạt 11,37 tỷ USD, giảm 24,2% (tương ứng giảm 3,63 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 7/2021.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 8/2021 giảm so với nửa cuối tháng 7/2021

xuất khẩu
Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 8/2021 giảm

Trị giá xuất khẩu kỳ 1 tháng 7/2021 giảm so với kỳ 2 tháng 6/2021 ở một số nhóm hàng sau: điện thoại các loại và linh kiện giảm 629 triệu USD, tương ứng giảm 28,1%; máy vi tính, sản phẩm điện tử & linh kiện giảm 623 triệu USD, tương ứng giảm 28,7%; giày dép các loại giảm 127 triệu USD, tương ứng giảm 12,7%; sắt thép các loại giảm 125 triệu USD, tương ứng giảm 21,6%… Như vậy, tính đến hết 15/7/2021, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 171,22 tỷ USD, tăng 28% tương ứng tăng 37,48 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2020.

Trị giá xuất khẩu nửa đầu tháng 8/2021 giảm so với nửa cuối tháng 7/2021 ở một số nhóm hàng sau: Điện thoại các loại và linh kiện giảm 782 triệu USD, tương ứng giảm 25,1%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 524 triệu USD. Tương ứng giảm 24,5%. Hàng dệt may giảm 321 triệu USD. Tương ứng giảm 21,9%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 266 triệu USD. Tương ứng giảm 41,6%… Như vậy, tính đến hết 15/8, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt gần 197,7 tỷ USD. Tăng 23,3% (tương ứng tăng 37,3 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam giảm 11,7%

Ở chiều ngược lại, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong nửa đầu tháng 8/2021 đạt 12,73 tỷ USD. Gảm 11,7% (tương ứng giảm 1,68 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 7/2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong nửa đầu tháng 8/2021 giảm so với nửa cuối tháng 7/2021 chủ yếu ở một số nhóm hàng như: Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác giảm 217 triệu USD. Tương ứng giảm 10,2%. Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện giảm 209 triệu USD. Tương ứng giảm 6,3%. Ngô giảm 161 triệu USD. Tương ứng giảm 81%… Như vậy, tính đến hết ngày 15/8, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 201,58 tỷ USD. Tăng 34,3% (tương ứng tăng 51,53 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2020.

Trả lời