Rà soát, điều chỉnh 29 luật gây cản trở đầu tư, kinh doanh

Chính phủ vừa xem xét các ý kiến của 63 địa phương đồng thời rà soát những vướng mắc trong các quy định pháp luật còn chưa hợp lý và nhận thấy cần phải lập tức điều chỉnh một số nội dung. Những nội dung này chưa phù hợp với thực tế, còn chồng chéo nhau gây nên nhiều khó khăn cho công dân, doanh nghiệp, dẫn đến những ảnh hưởng tới các hoạt động sản xuất, đầu tư kinh doanh. Thủ tướng đã chỉ đạo các bộ trưởng rà soát, điều chỉnh những nội dung này, trong đó điển hình như 7 luật của Bộ Kế hoạch và đầu tư, 6 luật của Bộ Tài Chính….

Rà soát các nội dung chưa phù hợp gây ảnh hưởng đầu tư, kinh doanh

Thủ tướng chỉ đạo 10 bộ trưởng ưu tiên nguồn lực. Để rà soát, điều chỉnh ngay 29 Luật đang gây ảnh hưởng tới đầu tư, kinh doanh. Thủ tướng ngày 14/8 gửi công điện cho 10 Bộ trưởng. Gồm Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Nội vụ.

đầu tư
Rà soát 29 Luật đang gây ảnh hưởng tới đầu tư, kinh doanh

Ông cho biết. Kết quả rà soát kiến nghị của 63 địa phương đã chỉ ra cụ thể những vướng mắc, khó khăn. Do các quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa thống nhất, chưa phù hợp với thực tế. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến đầu tư, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp.

Văn phòng Chính phủ sau khi tổng hợp, rà soát đã thấy rằng. Trong 29 Luật thuộc 10 Bộ có một số nội dung cần thiết phải điều chỉnh ngay. Đơn cử, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có 7 luật phải sửa. Gồm Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quy hoạch, Luật Doanh nghiệp, Luật Đấu thầu, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật PPP. Bộ Tài chính có 6 luật như Luật Ngân sách nhà nước, Phí, lệ phí…. Công Thương có một là Luật Điện lực…

Do vậy, để kịp thời tháo gỡ, huy động mọi nguồn lực xã hội, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh. Đặc biệt là trong điều kiện Covid-19 diễn biến phức tạp. Thủ tướng yêu cầu các Bộ trưởng trực tiếp chỉ đạo. Ưu tiên các nguồn lực cho sửa văn bản quy phạm pháp luật thuộc phạm vi quản lý của mình.

Yêu cầu điều chỉnh lại quy định chưa phù hợp

Trong đó, Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh tiến độ. Sửa các quy định còn chồng chéo, chưa phù hợp với thực tiễn. Cản trở các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Trong lĩnh vực đầu tư, quy hoạch, quản lý tài sản công, ngân sách nhà nước, thuế, phí, xây dựng… tại 29 luật. Các Bộ trưởng phải gửi nội dung điều chỉnh về Bộ Tư pháp trước ngày 22/8. Để cơ quan này trình Quốc hội tại kỳ họp thứ hai vào tháng 10.

quy định Luật
Yêu cầu sửa các quy định còn chồng chéo

Với các kiến nghị còn lại của địa phương về việc sửa quy định trong các luật, pháp lệnh, nghị quyết… Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ gửi các bộ, cơ quan ngang bộ. Tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung, ban hành theo thẩm quyền. Nội dung này phải hoàn thành trong quý III.

Các bộ, cơ quan ngang bộ phải gửi báo cáo kết quả thực hiện đến Bộ Tư pháp trước ngày 5/10/2021. (Trong đó nêu rõ những nội dung đã đề xuất sửa đổi, bổ sung. Đối với những nội dung không sửa đổi, bổ sung thì phải giải trình rõ lý do không sửa đổi). Để Bộ Tư pháp báo cáo Chính phủ trước ngày 15/10/2021.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng thực hiện nghiêm chỉ đạo này. Và chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện.

Xem thêm các tin tức khác tại Thông tin kinh tế.

Trả lời