Quảng Nam sẽ chi 2 tỷ USD xây nhà ở xã hội cho người dân khó khăn

Tỉnh Quảng Nam dự kiến trong 10 năm tới sẽ chủ trương đẩy mạnh xây dựng và phát triển nhà ở xã hội cho người dân thu nhập thấp hoặc công nhân của các khu công nghiệp. Tống nguồn vốn đầu tư sẽ lấy từ ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và của doanh nghiệp. Kế hoạch của chương trình là phát triển đa dạng các loại hình nhà ở có giá rẻ và sẽ ngày càng mở rộng diện tích hơn. Bên cạnh đó các căn nhà kiên cố và bán kiên cố sẽ được tăng thêm, phát triển theo hướng bền vững và đảm bảo tiêu chí nông thôn mới.

Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam

HĐND tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Nghị quyết số 51; về Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030. Chương trình đề ra giải pháp phát triển nhà ở do người dân tự xây dựng, nhà ở thương mại, nhà ở tái định cư và nhà ở. Cho nhóm các đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh trong từng giai đoạn.

Theo đó, tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng nhà ở giai đoạn 2021 – 2030 dự kiến khoảng 46.926 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD). Bao gồm: vốn ngân sách nhà nước, vốn ngoài ngân sách và vốn của doanh nghiệp.

Quảng Nam dự kiến đẩy mạnh xây dựng và phát triển nhà ở xã hội
Quảng Nam dự kiến đẩy mạnh xây dựng và phát triển nhà ở xã hội

Theo đó, vùng đồng bằng, ven biển (phía Đông) phát triển đa dạng loại hình nhà ở. Tăng tỷ lệ nhà ở cho thuê, nhà ở giá rẻ, nhà ở xã hội để phục vụ lao động. Vùng miền núi (phía Tây) đẩy mạnh phát triển nhà ở tại khu vực thị trấn, trung tâm huyện. Theo hướng đô thị gắn với thương mại – dịch vụ. Văn bản của UBND tỉnh cho biết sẽ hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền nhỏ lẻ.

Mục tiêu chương trình đầu tư trong những năm tới

Mục tiêu của Chương trình đến năm 2025 là tổng diện tích nhà ở khoảng 44,7 triệu mét vuông sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 28,93 m2, trong đó tại đô thị đạt 32,18 m2/người và tại nông thôn đạt 27,79 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 10 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 97,5%, giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ.

Đến năm 2030, tổng diện tích nhà ở khoảng 52,9 triệu mét vuông sàn. Diện tích sàn bình quân đầu người là 33,23 m2/người. Trong đó tại đô thị đạt 36,35 m2/người và tại nông thôn đạt 32,11 m2/người. Diện tích nhà ở tối thiểu 12 m2 sàn/người. Tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2%.

Nhà ở sẽ phát triển theo hướng bền vững
Nhà ở sẽ phát triển theo hướng bền vững

Kế hoạch phát triển nhà ở thương mại, nhà ở thu nhập thấp, nhà ở người dân tự đầu tư xây đến năm 2025 có tổng diện tích khoảng 6,389 triệu mét vuông sàn, đến 2030 là 8,149 triệu mét vuông sàn. Kế hoạch phát triển nhà ở cho các đối tượng khác đến năm 2025 có tổng diện tích 1,489 triệu mét vuông sàn, đến 2030 là 1,673 triệu mét vuông sàn.

Kế hoạch phát triển nhà ở

Về chất lượng nhà ở, tỷ lệ nhà ở kiên cố và nhà ở bán kiên cố khoảng 99,2%. Giảm tỷ lệ nhà thiếu kiên cố và không phát sinh nhà đơn sơ. Phát triển nhà ở theo hướng văn minh hiện đại, có bản sắc văn hóa đặc trưng. Tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu. Phát triển nhà ở khu vực nông thôn đảm bảo nhà ở đạt chuẩn theo tiêu chí nông thôn mới. Kiến trúc phù hợp phong tục, tập quán, lối sống của mỗi vùng.

Phát triển nhà ở phù hợp với tổ chức dân cư theo mô hình tập trung tại trung tâm xã và gắn với hệ thống các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh. Hạn chế chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án phân lô bán nền.

Trả lời