Dự án khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên được đầu tư gần 2400 tỷ

Vào hôm 18 tháng 8 vừa qua, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã ký Quyết định 1411/QĐ-TTg về việc chủ trương đầu tư dự án xây dựng và đầu tư hạ tầng khu công nghiệp số 05 thuộc tỉnh Hưng Yên. Quy mô dự án lên tới 192,64 ha được xây dựng tại xã Xuân Trúc, xã Quảng Lãng của huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân của huyện Kim Động thuộc tỉnh Hưng Yên. Tổng vốn đầu tư của dự án này là 2,385 tỷ đồng do chủ đầu tư là Công ty cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ. Dự án có thời gian hoạt động là 50 năm bắt đầu tính từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư.

Dự án đầu tư khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Phó thủ tướng Lê Văn Thành đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng; và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp số 5, tỉnh Hưng Yên. Dự án hoạt động 50 năm, có vị trí tại xã Xuân Trúc; xã Quảng Lãng thuộc huyện Ân Thi và xã Nghĩa Dân, huyện Kim Động. Công ty cổ phần Đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ làm nhà đầu tư.

Phó thủ tướng yêu cầu tỉnh Hưng Yên đảm bảo thông tin, số liệu, các nội dung thẩm định chính xác, đúng quy định. Tỉnh đồng thời chịu trách nhiệm kiểm tra. Xác định nhà đầu tư đáp ứng điều kiện được Nhà nước cho thuê đất. Cập nhật vị trí, diện tích sử dụng đất của khu công nghiệp số 5 vào quy hoạch tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2030; tổ chức thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng…

Dự án đầu tư khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên
Dự án đầu tư khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Với chủ đầu tư, trong quá trình triển khai dự án, nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.

Những yêu cầu về việc triển khai dự án

Yêu cầu nhà đầu tư trong quá trình triển khai dự án. Thứ nhất, nếu phát hiện khoáng sản có giá trị cao hơn khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường thì phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để giải quyết theo quy định của pháp luật về khoáng sản. Thứ hai nộp một khoản tiền để bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định của pháp luật. Và thứ ba là có biện pháp đảm bảo khoảng cách an toàn giữa khu công nghiệp. Và khu vực hiện đang thực hiện các ngành công nghiệp phụ trợ; diện tích 24,8 ha trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo quy định.

Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên
Khu công nghiệp tỉnh Hưng Yên

Phó Thủ tướng yêu cầu Công ty Cổ phần đầu tư khu công nghiệp Yên Mỹ (nhà đầu tư); phải đảm bảo góp đủ vốn chủ sở hữu theo đúng tiến độ. Cam kết và tuân thủ quy định của pháp luật về đất đai. Thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa. Để thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, quản lý, sử dụng đất trồng lúa…

Gần đây, Hưng Yên đã được phê duyệt nhiều dự án liên quan đến khu công nghiệp. Trong tháng 7, Thủ tướng đã đồng ý chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp sạch; tại xã Hồng Tiến, huyện Khoái Châu và xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi. Nhà đầu tư gồm có Tập đoàn Ecopark và 4 doanh nghiệp của Hàn Quốc.

Trả lời